Arma Plaza Fundazioa

Seinaleztapen turistiko eta kulturala egiteko proiektua

Une honetan Fundazioa gauzazen ari den proiektu garrantzitsuenetako bat Hondarribiko Ondare mugarriak seinaleztatzea da. Garatzen ari garen lehendabiziko lana seinale gabezi (eta behar) horren diagnosia egitea da. Azken xedea udalerri osoan instalatuko diren ondareen seinaleak azaltzeko katalogo bat diseinatzea da.

Señalización turística del Fuerte de Guadalupe

Mapa handitu