Arma Plaza Fundazioa

Unibertsitateekin lankidetza

ARMA PLAZA Fundazioak gure ondarea nazioartean zabaltzeko prozesuari ekin dio; hartarako zenbait lankidetza-hitzarmen sinatu ditu hainbat unibertsitaterekin, hango arkitektura eskolen bidez.

Unibertsitatateekin topaketa

Gaur egun EHUarekin lankidetza hitzarmen bat sinatu dugu, Alberto Ustarroz eta Manuel Iñiguez Arkitektura Eskolako katedratikoen bidez.

Horrez gain lankidetza hitzarmen bat sinatu da Puerto Ricoko Unibertsitatearekin, Lorenzo Torres katedratikoaren laguntzarekin.

Mapa handitu